Powered by ZigaForm version 3.9.7.3

VİSSERAL MANUEL TERAPİ

Visseral manuel terapi, el ile yapılan tanı ve tedavi yöntemidir. İç organların ve yansıma bölgelerinin gözle ve elle muayene edilmesi, fonksiyonel ve yapısal dengesizliklerin düzenlenmesi prensibine dayanır.

Kas, iskelet, kan ve lenf dolaşımı, solunum, sindirim, ürogenital sistemlerin yetersizlik veya tıkanıklık sorunlarını organ, fasya, membran ve ligamanların hareket ve iletim dinamiği üzerinden düzenler, tedavi eder. Proprioseptif iletişimi arttırarak ağrı, fonksiyon ve duruş bozukluklarını giderir. Organların karşılıklı bağlantılarını düzeltilmesi endokrin ve merkezi sinir sisteminin sorunlu bağlantı zincirlerinin düzenlenmesini sağlar. Yüz, boyun, eller, vücudun ön ve arka yüzündeki yansıma alanları incelenerek organların fonksiyonlarındaki kayıplar değerlendirilir. Sorunlu organlara tekrarlayan seanslar şeklinde elle uyarı, baskı ve masaj teknikleri uygulanır. Visseral manuel terapi nöral terapi ile yapılan regülasyon tedavisinin başarısını arttırır.

Deneyimli ellerde uygulandığında organların sarkması, yer değiştirmesi, şişkinlik ve bası oluşturmasıyla ortaya çıkan ağrı, sindirim sistemine ait sorunları giderir. Abdominal ve pelvik dolaşımın düzelmesi, alt ekstremitelerdeki dolaşımın rahatlamasına yardımcı olur. Lenfödem masajı ile birlikte uygulanabilir. Kalp, akciğerler, meme, tiroid de batın organları dışında manuel visseral terapi uygulanabilen organlardır.

Visseral Manuel Terapi Nasıl yapılır?

 Titiz bir öykü alımı ve muayene sonrasında sadece eller kullanılarak masaj ve bası teknikleri ile uygulanır. Ağrısız bir tedavi şeklidir. Aşağıdaki yöntemleri kullanır:

 • Abdominal kavitedeki disfonksiyonun primer alanlarının bulunması, değerlendirilmesi ve normalize edilmesi için gereken bir kısım manuel beceriler,
 • Karaciğer palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri
 • Safra kesesi palpasyon, mobilite ve milking teknikleri,
 • Mide palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • Duedenum palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • Organ, membran ve ligamanlarla hareketin dinamiklerinin alakasının keşfedilmesi,
 • Organlarla yapısal ya da nöromuskuloskeletal disfonksiyonların ilişkisinin incelenmesi,
 • Genel paternle ilişkisi olan somatik yapıların fonksiyonel aktivitelerinin kalitesinin değerlendirilmesi,
 • Genel dinleme,
 • Local dinleme,
 • Periton palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • İnce bağırsak palpasyon teknikleri,
 • Lezyon / tension bölgelerinin belirlenmesi,
 • Dominant lezyonun belirlenmesi,
 • Brakial pleksus mobilizasyonu,
 • İç organların hareketliliği üzerine çalışılması,
 • Abdominal kavitedeki daha derin yapıların keşfedilmesi,
 • Böbrekler, pankreas, dalak, omentum majus, periton ve ilgili konnektiv dokulara odaklanılması,
 • Restiriksiyon planları, mobilite ve hareketlilik konseptleri,
 • Çeşitli uzun-kol tekniklerinin uygulanması

Visseral Manuel Terapi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

 

 • Sindirim sorunlarında (hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarında),
 • Karın ağrısı, spastik kolon, pitozis ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak,
 • Reflü tedavisi,
 • Bağırsak hastalıklarında
 • Karın ağrısı ve mide hastalıkları,
 • Böbrekler,
 • Kronik sistit, idrar kaçırma,
 • Organ pitozları, 
 • Ameliyat sonrası ağrıve yapışıklıkların giderilmesi,
 • Cerrahi sonrası dolaşımı yeniden sağlamak için,
 • Cerrahi sonrası skar doku ve yapışıklıklarda,
 • Sinirsel gerginlikler, stres, gevşeyememe, kronik yorgunluk,
 • Depresyon, anksiyete ve panik atak,
 • Uykusuzluk,
 • Doğum sonrası jinekolojik problemler,
 • Menstrüel sorunlar (dismenore, ağrılı mens dönemleri, adet düzensizlikleri),
 • Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak,
 • Sürekli yorgun, halsiz, bitkin olan kişilerde,
 • Fasyal paralizi (yüz felci),
 • Sfinkterlerin stimülasyonu,
 • Bel ağrısının visseral tedavisi,
 • Göbek düşmesinin tedavisi,
 • Hareket ve fonksiyon bozuklukları,
 • Yürüme, denge ve koordinasyon bozukluğu,
 • Skolyoz, kifoz gibi postür bozukluklar,
 • Spastisite, CP gibi nöromüsküler hastalıklar,
 • Spor yaralanmaları,
 • Dolaşım sorunları rahatsızlıkları (kan ve lenfatik sistem),
 • Fibroz, fibrozit,   fibromiyalji gibi myofasyal ağrılar,

Soru, istek ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz !

Tel_1 : +90 370 712 01 23

 

 

Emek Mahallesi, Aykaç Apartmanı, Muradiye Cd. D:9/2, 78600 Safranbolu / Karabük

 

10 + 9 =